pentekenning nivoncentrumNivon Hengelo

De ledenadministratie en zijn administrateur – het hart van Nivon Hengelo organisatie

Andries 01De taak van de administrateur is het bewaken en het optimaal bijhouden van de ledenadministratie van de Nivon afdeling Hengelo. Hij schrijft nieuwe leden in, verwerkt alle mutaties zoals verhuizingen, overlijden en het bedanken van leden, en houdt tevens bij of iedereen zijn contributie betaald. Als in augustus de contributie nog niet is betaald, tracht hij de contributie alsnog binnen te krijgen. Een erg tijdrovend werk en de vervelendste taak van de administrateur. Dus betaal de contributie op tijd.

De mutaties worden maandelijks over en weer met de Centrale Ledenadministratie Nivon Nederland uitgewisseld. Een melding van mutatie bij onze administrateur heeft de voorkeur en is voldoende.

Een fragment uit het jaarverslag 2016 over het werk van Andries:

“In 2016 hebben zich 35 leden ingeschreven, 25 leden hebben bedankt, 1 is naar een andere afdeling verhuist en 7 leden zijn overleden. Hetgeen een positief resultaat van 2 leden oplevert, dit  voor het eerst in vele jaren.

De heldere website is van groot belang, mensen vinden ons snel. Soms melden mensen zich spontaan aan als lid. De goede sfeer zorgt ervoor dat mensen lid blijven. Aan de ledenlijst zijn weer een aantal emailadressen toegevoegd, waardoor bij speciale acties een snellere en goedkopere communicatie van de afdeling met de leden mogelijk is”

Nieuwe leden en belangstellenden

Nieuwe leden kunnen zich telefonisch of per e-mail aanmelden. Nieuwe leden krijgen een welkomstbrief met het laatste clubblad (de Knapzak) en het jaarprogramma. De administrateur stelt op verzoek van belangstellenden een informatie pakket samen en zendt dit toe. Emailadressen, indien beschikbaar en gewenst, worden in de ledenlijst opgenomen, zodat de Knapzak, nieuwsflitsen en overige informatie zoals jaarverslag en jaarprogramma digitaal kunnen worden verstuurd. Dus nieuw of gewijzigd emailadres s.v.p. doorgeven. Geen email – geen nood. Dan versturen we de Knapzak per post. De overige infomatie ligt ook op de infoplank in het Nivoncentrum.

 

Informatie

Nivoncentrum Hengelo
Lodewijkstraat 1/ hoek Berfloplein
7553 LB Hengelo

Ledenadministrateur Andries van Aarsen

  • telefoon: 074-2780313
  • email: a.vanaarsen@kpnplanet.nl

X
X