vogel
winterfoto waterzuivering

De KNNV, IVN en Nivon Hengelo verzorgen gezamenlijk in het voorjaar en najaar korte series openbare natuurcursussen.

De verenigingen KNNV, IVN en Nivon Hengelo werken samen bij het organiseren van openbare natuurcnatuurcursus logo 7ursussen. Voor beginners die belangstelling hebben om zich te gaan verdiepen in natuur en milieu onderwerpen zijn er korte en laagdrempelige basiscursussen. Doel hiervan is om meer mensen meer bij de natuur te betrekken door hen beter naar de natuur te laten kijken. Voor de gevorderden zijn er cursussen met meer specifieke en specialistische onderwerpen. Onderwerpen die voorbij zijn gekomen zijn niet alleen natuur gerelateerd. Maar ook natuurfotografie, kringlopen, rol van water en ontstaansgeschiedenis Twente zijn aan de orde geweest.

Publicatie van de actuele natuurcursus vindt plaats via openbare media en verenigingsbladen en natuurlijk via de nieuws pagina ‘actueel’ op deze website. De theorieavonden worden gehouden in het Nivoncentrum. De excursies gaan onder leiding van gidsen naar natuurgebieden in de omgeving van Hengelo.

Meer weten over IVN Hengelo

Meer weten over KNNV Hengelo-Oldenzaal

Voor 2017 zijn de volgende natuurcursussen gepland.

Stads Arboretum Klein Driene.
Dit programma is vorig jaar gestart met een lezing op 14 november en een najaarsexcursie (kale bomen) op 19 november.cursus
De voorjaar 2017 excursie (bomen in bloei) is bepaald op maandagavond, 8 mei om zeven uur (duur circa 1,5 uur). Verzamelen op het bekende plein.

De excursie is inmiddels geweest. Zie de cursusgroep in een ondergaand zonnetje

Slakken (helaas niet doorgegaan vanwege geringe belangstelling). Zaterdag 15 april. Een workshop met in de ochtend het theorie deel, dan lunch en vervolgens het veld in voor de praktijk. Klik hier voor persbericht.

Lunch is: lunchpakket van huis – soep en drinken doen wij.

Nachtvlinders. Maandagavond, 21 augustus. Theorie en praktijk op één avond in de lokalen van het Nivoncentrum en bloemrijke tuin van de achterbuurvrouw. Meer informatie staat in het persbericht. Klik hier.

Onderstaand blog bevat de berichten over actuele natuurcursussen

De najaar natuurcursus 2016 ging over – De bomen van het Arboretum Klein Driene door het jaar heen

bet-pe-tr-04

De natuurcursus, een initiatief van KNNV, IVN en Nivon Hengelo, bestaat uit een theorieavond en twee excursies.

(Let op. De voorjaar excursie is gepland voor 8 mei 2017, om zeven uur op het grasveldje in de wijk.)

Er staan meer dan 100 verschillende bomen in het Arboretum Klein Driene. Deze wijk is een zogenaamde wederopbouwwijk waarbij bij in het ontwerp voor het openbaar groen veel aandacht was. Klein Driene heeft brede groenstroken langs de doorgaande straten en hofjes met veel groen en ook een groot grasveld (Dekkersveld). Aanleg en ontwerp is in nauw overleg tussen gemeente en de toenmalige woningbouwverenigingen gebeurd.

Binnen deze groenstructuur hebben de bomen veel aandacht gekregen waardoor er een breed assortiment kwam. Voor de verschillende locaties werden geschikte bomen gezocht die ook nog moesten voldoen aan belangrijke kenmerken zoals voorjaarsbloei, herfstkleuren en ecologische waarde voor bijen en vogels.

Deze aspecten maken een rondgang langs de bomen in de verschillende seizoenen heel boeiend. Gerrit Haverkamp en Jan Zwienenberg hebben de bomen geïnventariseerd en daarbij ook veel foto’s gemaakt. Deze foto’s laten de bomen in de verschillende jaargetijden zien.

De natuurcursus, een initiatief van KNNV, IVN en Nivon Hengelo, bestaat uit een theorieavond en twee excursies.

Op de theorieavond worden ongeveer 40 bomen worden uitgebreid besproken. De deelnemers krijgen een lijst van alle bomen die in Klein Driene en ook een routebeschrijving van twee wandelingen.

De eerste excursie is op de zaterdagmorgen aansluitend aan de theorieavond. Op deze excursie zullen de bomen goeddeels kaal zijn maar dan wel hun specifieke bouw en vorm en vruchtvorming vertonen. De andere excursie is gepland in het voorjaar (volgend jaar), waarbij bloei en bladerdak bestudeerd kan worden. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van de totale bomen en struikenpracht in de verschillende jaargetijden.

De theorieavond is op de maandagavond 14 november, half acht in het Nivoncentrum te Hengelo. De eerste excursie is zaterdagmorgen 19 november. De voorjaarsexcursie wordt later ingepland.

Kosten leden KNNV, IVN en Nivon Hengelo 12 euro, niet leden 15 euro. De kosten moeten voor aanvang van de cursus over gemaakt worden op bankrekening: NL93ASNB0707236479 t.n.v. BW van Limburg Stirum ovv Natuurcursus te Hengelo.

Opgave en informatie bij Marjo Mulder, tel. (074) 2773273 of per e-mail: marjomulder@home.nl.

Informatie

Nivoncentrum Hengelo
Lodewijkstraat 1/ hoek Berfloplein
7553 LB Hengelo

Inlichtingen bij Marjo Mulder

  • telefoon 074-2773273
  • marjomulder@home.nl