vogel
winterfoto waterzuivering

De KNNV, IVN en Nivon Hengelo verzorgen gezamenlijk in het voorjaar en najaar korte series openbare natuurcursussen.

De verenigingen KNNV, IVN en Nivon Hengelo werken samen bij het organiseren van openbare natuurcnatuurcursus logo 7ursussen. Voor beginners die belangstelling hebben om zich te gaan verdiepen in natuur en milieu onderwerpen zijn er korte en laagdrempelige basiscursussen. Doel hiervan is om meer mensen meer bij de natuur te betrekken door hen beter naar de natuur te laten kijken. Voor de gevorderden zijn er cursussen met meer specifieke en specialistische onderwerpen. Onderwerpen die voorbij zijn gekomen zijn niet alleen natuur gerelateerd. Maar ook natuurfotografie, kringlopen, rol van water en ontstaansgeschiedenis Twente zijn aan de orde geweest.

Publicatie van de actuele natuurcursus vindt plaats via openbare media en verenigingsbladen en natuurlijk via de nieuws pagina ‘actueel’ op deze website. De theorieavonden worden gehouden in het Nivoncentrum. De excursies gaan onder leiding van gidsen naar natuurgebieden in de omgeving van Hengelo.

Meer weten over IVN Hengelo

Meer weten over KNNV Hengelo-Oldenzaal

Voor 2018 zijn de volgende natuurcursussen vastgelegd.

In het voorjaar

“Waterleven – het verhaal van Water en Planten en Dieren”

cursusDe cursusgroep KIN van de groene verenigingen, KNNV, IVN en NIVON Hengelo organiseert een cursus over het water en het waterleven in sloot en plas. De cursus bestaat uit drie theorieavonden: op de maandagavonden 9, 16 en 23 april, met een excursie op zaterdagmorgen 21 april.

De eerste avond wordt ingevuld door het Waterschap over de inrichting, beheer, controle en de maatregelingen die nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren.

Op de tweede avond worden de waterdieren behandeld. Hierbij komen de insecten, kevers, larven, vissen en amfibieën aan de orde. Mogelijk wordt er ook aandacht geschonken aan de invasieve exoten zoals de Amerikaanse rivierkreeft.

De laatste avond worden de waterplanten behandeld. Hierbij komen de onderwaterlevende, de zwevende, de drijvende en vaste waterplanten aan de beurt. Zoals bij de waterdieren worden ook de invasieve exoten behandeld en wat de gevolgen zijn voor de bestaande vegetatie.

Op alle theorieavonden wordt zoveel mogelijk een relatie gelegd met de kwaliteit van het water en hoe die zichtbaar is.

Theorieavonden zijn in het Nivoncentrum te Hengelo aan de Lodewijkstraat 1 (hoek Berfloplein) van 19.30 tot 21.30 uur. De excursie is van 10 tot 12 uur op een geschikte locatie om in ‘t echt te zien wat er in het water leeft en groeit.

De kosten zijn 15 euro voor leden en 20 euro voor niet-leden. Deze moeten voor aanvang van de cursus over gemaakt worden op bankrekening: NL93ASNB0707236479 t.n.v. BW van Limburg Stirum ovv Natuurcursus te Hengelo.

Opgave en informatie bij Marjo Mulder, tel. (074) 2773273 of per e-mail: marjomulder23@gmail.com.

In het najaar (details volgen)

Een serie van drie lezingen over klimaatverandering:

  • De eerste lezing gaat over de overeenkomst en verschillen met een gebeurtenis die ongeveer 20.000 jaar geleden plaats vond en waarbij net als nu het CO2 gehalte 50% steeg. Wat waren toen de gevolgen hiervan, wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen met de huidige tijd.
  • De tweede lezing behandelt de mechanismen die de CO2 verhoging zichtbaar maken voor de mens.
  • De derde lezing belicht een inzicht in de harde en zachte ontkenning van klimaatverandering.

De lezingen zijn gepland op de maandagavond, 5, 12 en 19 november om half acht, in het Nivoncentrum. Opgave bij Marjo (zie hiernaast).

In 2017 zijn de volgende natuurcursussen gehouden.

Stads Arboretum Klein Driene.cursus Dit programma begon met een lezing en een najaarsexcursie (kale bomen). Gevolgd door een voorjaar excursie (bomen in bloei).

Zie de cursusgroep in een ondergaand zonnetje.

Slakken (afgelast).

Nachtvlinders.
Theorie en praktijk op één avond in het Nivoncentrum en bloemrijke tuin van de achterbuurvrouw.

Informatie

Nivoncentrum Hengelo
Lodewijkstraat 1/ hoek Berfloplein
7553 LB Hengelo

Inlichtingen bij Marjo Mulder

  • telefoon 074-2773273
  • marjomulder23@gmail.com