vogel
winterfoto waterzuivering

De KNNV, IVN en Nivon Hengelo verzorgen gezamenlijk in het voorjaar en najaar korte series openbare natuurcursussen.

De verenigingen KNNV, IVN en Nivon Hengelo werken samen bij het organiseren van openbare natuurcnatuurcursus logo 7ursussen. Voor beginners die belangstelling hebben om zich te gaan verdiepen in natuur en milieu onderwerpen zijn er korte en laagdrempelige basiscursussen. Doel hiervan is om meer mensen meer bij de natuur te betrekken door hen beter naar de natuur te laten kijken. Voor de gevorderden zijn er cursussen met meer specifieke en specialistische onderwerpen. Onderwerpen die voorbij zijn gekomen zijn niet alleen natuur gerelateerd. Maar ook natuurfotografie, kringlopen, rol van water en ontstaansgeschiedenis Twente zijn aan de orde geweest.

Publicatie van de actuele natuurcursus vindt plaats via openbare media en verenigingsbladen en natuurlijk via de nieuws pagina ‘actueel’ op deze website. De theorieavonden worden gehouden in het Nivoncentrum. De excursies gaan onder leiding van gidsen naar natuurgebieden in de omgeving van Hengelo.

Meer weten over IVN Hengelo

Meer weten over KNNV Hengelo-Oldenzaal

Voor 2019 zijn de volgende natuurcursus gepland (er volgen meer – blijf kijken).

Minicursus: Tuinvogels leren herkennen als voorbereiding op de grote tuinvogeltelling op  25, 26 en 27 januari.

natuurDe cursus was een succes – volle bak.

Kijk maar.

Minicursus ‘Dagvlinders herkennen’

In samenwerking met Jaarrond Tuintelling en de Vlinderstichting hebben de cursuswerkgroepen van KNNV, IVN en Nivon Hengelo, een minicursus ‘Dagvlinders herkennen’ georganiseerd.
Met een mooi aantal deelnemers, 18 personen, zaten we maandagavond 22 juli geboeid te luisteren naar Wim Bakker. Met prachtige beelden nam hij ons mee in de vlinderwereld. Hij liet ons
het verschil zien tussen dagvlinders en nachtvlinders. Maar de avond ging vooral over dagvlinders: overzicht dagvlinders, de ontwikkeling van eitje tot vlinder, vlindervriendelijke tuin en het herkennen van dagvlinders.
Wereldwijd leven er 25.000 soorten dagvlinders, in Europa 450 soorten, in Nederland rond de 65 soorten. De laatste jaren zijn er hier 17 soorten uitgestorven, 18 soorten sterk bedreigd en een paar soorten toegenomen, zoals het Landkaartje en het Pimpernelblauwtje.
Om onze kennis te testen hielden we zaterdag 27 juli een excursie in de IVN heemtuin. Door de extreem hoge temperatuur moest een aantal mensen verstek laten gaan. We zagen vooral veel witjes en wisten Klein koolwitje, Groot koolwitje en Geaderd witje al van elkaar te onderscheiden. De Distelvlinder en Zandoogjes zagen we ook. Verder was het vrij rustig met de vlinders, misschien ook wel door de hitte.
Marjo Mulder

In 2018 zijn de volgende natuurcursussen gehouden.

In het voorjaar

“Waterleven – het verhaal van Water en Planten en Dieren”

cursusDe cursusgroep KIN van de groene verenigingen, KNNV, IVN en NIVON Hengelo organiseert een cursus over het water en het waterleven in sloot en plas. De cursus bestaat uit drie theorieavonden: op de maandagavonden 9, 16 en 23 april, met een excursie op zaterdagmorgen 21 april.

De eerste avond wordt ingevuld door het Waterschap over de inrichting, beheer, controle en de maatregelingen die nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren.

Op de tweede avond worden de waterdieren behandeld. Hierbij komen de insecten, kevers, larven, vissen en amfibieën aan de orde. Mogelijk wordt er ook aandacht geschonken aan de invasieve exoten zoals de Amerikaanse rivierkreeft.

De laatste avond worden de waterplanten behandeld. Hierbij komen de onderwaterlevende, de zwevende, de drijvende en vaste waterplanten aan de beurt. Zoals bij de waterdieren worden ook de invasieve exoten behandeld en wat de gevolgen zijn voor de bestaande vegetatie.

Op alle theorieavonden wordt zoveel mogelijk een relatie gelegd met de kwaliteit van het water en hoe die zichtbaar is.

Theorieavonden zijn in het Nivoncentrum te Hengelo aan de Lodewijkstraat 1 (hoek Berfloplein) van 19.30 tot 21.30 uur. De excursie is van 10 tot 12 uur op een geschikte locatie om in ‘t echt te zien wat er in het water leeft en groeit.

De kosten zijn 15 euro voor leden en 20 euro voor niet-leden. Deze moeten voor aanvang van de cursus over gemaakt worden op bankrekening: NL93ASNB0707236479 t.n.v. BW van Limburg Stirum ovv Natuurcursus te Hengelo.

Opgave en informatie bij Marjo Mulder, tel. (074) 2773273 of per e-mail: marjomulder23@gmail.com.

In het najaar

Klimaatverandering, wat is het, hoe komt het en wat zijn de gevolgen?

lezingen

Zeker met betrekking tot de zomer van 2018 wordt het woord klimaatverandering veelvuldig gebruikt. Om meer inzicht te verkrijgen in het verschijnsel klimaatverandering organiseert de KNNV, IVN en Nivon Hengelo op 5 en 12 november hierover lezingen. De lezingen worden verzorgd door Otto Huizinga.

Otto Huizinga zal een aantal lijnen uitwerken over de veranderingen in het klimaat, die ontstaan door de menselijke activiteiten.

Wat betekent klimaatverandering? Wat zijn de drijvende krachten achter deze verandering? Wat zijn de tijdsdimensies waarin deze veranderingen plaatsvinden? Wat is en zal de impact zijn op onze leefomgeving?

Otto Huizinga geeft regelmatig voor de Vereniging voor Weer en Klimaat (VWK) presentaties over klimaatverandering en de ontwikkelingen die daarin optreden. In november 2018 zal hij een workshop geven tijdens de jaarlijkse conferentie van de Organisation for Promoting Understanding of Society in Londen, om de psychosociale betekenis van de klimaatverandering te belichten.

De lezingen zijn in het Nivoncentrum te Hengelo aan de Lodewijkstraat 1 (hoek Berfloplein) van 19.30 tot 21.30 uur.

De kosten zijn 10 euro voor leden en 14 euro voor niet-leden. Deze moeten voor aanvang van de cursus over gemaakt worden op bankrekening: NL93ASNB0707236479 t.n.v. BW van Limburg Stirum ovv Natuurcursus te Hengelo.

Opgave en informatie bij Marjo Mulder, tel. (074) 2773273 of per e-mail: marjomulder23@gmail.com.

Cursusgroep KIN van de KNNV, IVN en Nivon Hengelo

Informatie

Nivoncentrum Hengelo
Lodewijkstraat 1/ hoek Berfloplein
7553 LB Hengelo

074-2431879

Inlichtingen bij Marjo Mulder

  • telefoon 074-2773273
  • marjomulder23@gmail.com
Nivon is meer

X