pentekenning nivoncentrumNivon Hengelo

DE KNAPZAK Het clubblad voor Nivon Hengelo

knapzakDe redacteur is Frank Pothof. Het secretariaat verzorgt Rikie Uiterwijk: dus heb je het boekje niet ontvangen via mail of post vertel het haar.

”DE KNAPZAK” het blad voor NIVON, afdeling Hengelo, hierin wordt het laatste nieuws van het bestuur , de werkgroepen en commissies naar de leden gebracht.

Sinds september 2013 wordt het blad ook per mail verspreid. De populariteit van de digitale uitgave (lekker in kleuropmaak en prachtige fotos’s, en met een zoekfunctie) is zo groot dat deze het belang van de papieren versie overstegen is. Er worden nu nog maar circa 200 papier versies gemaakt en verdeeld. Echter zolang we leden hebben die voor ‘papier’ gaan wordt hij niet afgedankt.

Alle informatie die nodig is voor het goed functioneren van de afdeling dient door het bestuur, de werkgroepen en commissies volgens onderstaand schema bij de redacteur, per e-mail of brief aangeleverd zijn.

Leden kunnen in ‘DE KNAPZAK’ verslag doen van hun ervaringen van een activiteit, of een bijeenkomst waaraan ze hebben deelgenomen. Ook kunnen er nieuwe initiatieven worden geïntroduceerd.

Het Jaarboekje ook wel ‘Rode Boekje’ met een totaal overzicht van het jaarprogramma is dit jaar (2018) komen te vervallen. Die functie is overgenomen door de Nivon Hengelo website.

archief programma“DE KNAPZAK” verschijnt vier maal per jaar.

Om ons ledenblad tijdig bij de leden te krijgen hanteren wij onderstaand tijdschema. Zend daarom je kopij, graag voorzien van foto’s of tekeningen, op tijd, per e-mail of brief naar onze redacteur, adres zie kolom rechts.

Tijdschema

Uitgave Kopij inleveren tot Verzendklaar maken
nov-dec ‘18

jan-febr ‘19

maart t/m aug ‘19

sept-okt. ‘19

1 oktober ‘18

1 december ‘18

1 februari ‘19

1 augustus ‘18

wo 17 oktober ‘18

wo 12 december’18

wo 13 februari ‘19

wo 14 augustus ‘19

Informatie

Nivoncentrum Hengelo
Lodewijkstraat 1/ hoek Berfloplein
7553 LB Hengelo

Inlichtingen bij Frank Pothof

  • telefoon: 074-26666204
  • email: fpothof@introweb.nl

Inlichtingen bij Rikie Uiterwijk

  • telefoon: 074-2911896
  • email: l.uiterwijk@kpnmail.nl

X
X