Tolstoj en Dostojevski door Marie Thérèse ter Haar

 

Marie Thérèsenivon komt in Hengelo op dinsdagavond 7 november 2023 met als onderwerp Leo Tolstoj en Fjodor Dostojevski

Leo Tolstoj (1828-1910)

Opstanding, Anna Karenina en de dikste roman aller tijden Oorlog en Vrede. Leo Tolstoj heeft meer dan een Russische klassieker op zijn naam staan, maar niet alleen zijn oeuvre, ook de persoon Tolstoj is buitengewoon interessant. Als rijke graaf probeert hij iets te doen aan de grote problemen in zijn eigen land. Hij is zo populair bij het volk dat zijn volgelingen zich ‘Tolstojanen’ noemen, maar zijn denkbeelden worden hem door conservatieve aristocraten en tsaren niet in dank afgenomen.

Fjodor Dostojevski (1821-1881)

Van de 100 boeken op de lijst met belangrijkste boeken uit de wereldliteratuur zijn er 4 van Dostojevski: Misdaad en strafDe idiootBoze geesten en De gebroeders Karamazov. Daarmee is hij de enige schrijver met 4 titels in de lijst. Dostojevski is een meester in het beschrijven van de menselijke psyche, van hoop en wanhoop, van hartstocht en vertwijfeling en van de Russische ziel.

Tevens zal Marie-Therese uitleg geven hoeveel invloed beide grote schrijvers hebben op de  huidige Russische mens. Waarom wordt Dostojevski vaak aangehaald in Russische talkshows of wat voor een invloed heeft Dostojevski op Ruslands voormalig adviseur van Poetin: Doegin. Ook Tolstoi’s filosofie is diep verankerd in de Russische maatschappij. Waar gaat het mis tussen de Europeaan en de Rus. Waar komt het sterke patriotisme vandaan? Wat is het verschil tussen vergevingsgezind zijn en berusting in het lot?

Ieder is hartelijk welkom. Entree; E 7, leden E 5, inclusief twee maal koffie of thee.

Deze NIVONdinsdagavond staat op het programma vol cultuur, natuur, vreemde landen en humor. Natuurlijk in de Grote Zaal van het NIVONcentrum, Lodewijkstraat 1, hoek Berfloplein, Hengelo (Ov.), telkens om 20 uur.

De toegangsprijs is €5 voor leden, en niet-leden €7.

Wat is Nivon Hengelo?

Nivon Hengelo heeft 500 leden die samen meer dan dertig verschillende activiteiten ondernemen. We zijn altijd in voor nieuwe ideeën of activiteiten en maken daar graag ruimte voor. Een honderdtal vrijwilligers tekent voor de totale organisatie, waardoor de kosten zo laag mogelijk zijn. Daarom is deelname voor iedereen en elke beurs mogelijk.

Nivon Hengelo heeft een eigen website waarop het complete programma te lezen is. Klik hier.

Nivon Hengelo is een onderdeel van Nivon Natuurvrienden Nederland.

Verre Vooruit Blik

Op dinsdagavond 6 februari 2024 om 20 uur in het NIVONcentrum vertoont Walter Tuenter de film over :

Het Twentekanaal en de geschiedenis van de Overijsselse waterwegen.

Speelduur: 1 x 90 min. of met pauze 2 x 45 min.

Met de industriële ontwikkeling van Twente in de 19e eeuw kwam er ook behoefte aan meer en beter transport. Dit voor de aanvoer van grondstoffen en kolen maar ook de afvoer van industriële producten.

Het transport ging aanvankelijk over de weg naar Enter, en vandaar over het riviertje de Regge en vanaf Ommen over de Vecht naar de IJssel bij Zwolle.

Omdat deze route niet meer voldeed door de groter wordende schepen werd in 1851 begonnen met het aanleggen van het Overijssels kanaal vanaf Zwolle naar Almelo wat al een hele verbetering was.

In 1865 kwam ook de spoorverbinding met Salzbergen in Duitsland en de verbinding met Zutphen tot stand.

Rond 1900 werd ook het kanaal Almelo Nordhorn aangelegd voor rechtstreekse verbinding met Duitsland. Maar door de steeds groter wordende schepen voldeden deze verbindingen ook niet meer en dacht men na over een rechtstreekse verbinding van Twente met de Rijn bij Arnhem, het Twente-Rijn kanaal.

Hiervoor zijn diverse tracés ontwikkeld en is in 1930 begonnen met de aanleg hiervan vanaf Zutphen naar Enschede. Hiervoor werden in de toen heersende crisistijd honderden werkloze arbeiders uit alle lagen van de bevolking ingezet welke onder erbarmelijke omstandigheden moesten helpen graven.

Door de crisis in de dertiger jaren is het kanaaldeel door de Achterhoek naar de Rijn nooit gerealiseerd. In 1936 was de opening van het kanaal tot Enschede.

Ook bij de bevrijding in 1945 heeft het kanaal een belangrijke rol gespeeld.

Als afsluiting maken we een tocht met een containerschip over het kanaal van Hengelo naar Eefde en gaan vaak van boord om te zien wat de huidige industrie er gebracht heeft en wat wonen langs het kanaal betekent.

Aan deze film hebben diverse leden van de Video-Film-Club Hengelo meegewerkt. Het script – regie – montage was in handen van Walter Tuenter.

De Video Film Club Hengelo bestaat al ruim 25 jaar en streeft naar het maken van films op professioneel niveau.

De toegangsprijs is €5 voor leden, en niet-leden €7.

Nivon Natuurvrienden Nederland is een open vereniging waarin mensen met en voor elkaar werken aan een samenleving die eerlijk is en groen. Nivon faciliteert op allerlei manieren duurzame vrijetijdsbesteding en baseert zich op sociaal-democratische beginselen. Nivon heeft afdelingen, landelijke werkgroepen, natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen, telt 20.000 leden en is lid van NFI (Nature Friends International).

Wat kun je zoal met Nivon Nederland?

OVERNACHT in een NATUURVRIENDENHUIS of op een KAMPEERTERREIN

Ga mee op REIS, op ZOMERKAMP of WATERSPORTKAMP

Doe mee aan een ACTIVITEIT, WORKSHOP of ARRANGEMENT

Voor meer informatie, klik hier.nivon logo