Berichten

SJOE TJING Het Boek der Historiën

Een gemoderniseerde editie door Clae Waltham, naar de vertaling van James Legge. Met een ten geleide van prof. H. Van Praag.