boeken

IetsTheater Nivon Hengelo zevende editie

nivonIetsTheater Nivon Hengelo zevende editie – echt voor iedereen

IetsTheater is een platform voor eigen werk (van leden en sympathisanten), vrij van rechten en Nivon betrokken. Iedereen moet meedoen. Anders word het Niets. Het onderwerp doet er niet toe – gewoon ‘iets’. Als het maar geschikt is om digitaal te verspreiden. Dit bericht verschijnt op onregelmatige tijden. Marian en Luc tekenen voor de redactie. Bij haar kun je je ook aan- of afmelden voor deze email. Stuur je ‘Iets’ materiaal naar Luc: lucvanveen@planet.nl

Korte berichten staan direct in deze mail. De overige berichten staan in de bijlage.

IetsTheater is 24 maart gestart als een pop-up podium om onderling contact te houden op een leuke en informatieve wijze. De directie hoopt dat we een bijdrage hebben geleverd aan het overleven van de lock down. We laten het theater weer pop-down gaan en zien wel of en wanneer het doek weer opgehaald moet worden. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd wordt van harte bedankt. En wie is iedereen: Toon, Marianne, Andries, Wim, Chris, Marian, Ans, Jan, Harry, Jaap, Rob, Marian, Nivon Nederland, Peter, Luc, Sjoukje, Annemiek, Barbara, Sjoerd, en degene die altijd vergeten wordt.

Alle lezers worden bedankt voor hun aandacht.
Groeten Theater Directie

Nivon Hengelo met de deur op een kier die snel groter wordt

Alle Europese landen zijn bezig de strikte coronamaatregelen in een snel tempo te versoepelen. Beheersing van de virus maar meer nog speelt de stagnatie van de economie hier een grote rol. Het is van belang dat ieder zelf bepaalt wat de grotere vrijheid in doen en laten voor hem of haar betekent. Je eigen situatie en wat voor risico je kunt of wilt lopen is bepalend. De mogelijkheden die het Nivon Hengelo coronaprotocol (zie bericht zesde IetsTheater) voor gebruik van ons centrum biedt zullen lang niet door alle gebruikers benut kunnen worden. Maar ook degene die iets meer durven en sommige regels erg streng vinden: zoals ‘keuken is gesloten’, moeten zich realiseren dat we een heel gemêleerde groep hebben met ook zeer kwetsbare leden.

Hoe we hier uit komen weet ik niet, maar we zijn een ‘vele dingen club’ met een goede en zorgzame bemanning en staan met een open houding  midden in de Hengelose gemeenschap, met een prima uitgerust onderkomen en financieel alles op orde. Alles om vertrouwen te hebben in een goede afloop.
Financieel alles op orde? Chris vindt van wel. De Actie Vriendenkring 2020 heeft per 1 juni al ruim € 500,00 opgebracht!! Het is geld dat de Stichting tot Steun heel goed kan gebruiken om het werk van Nivon Hengelo te blijven ondersteunen. Alle gulle gevers hartelijk dank en voor degenen die nog willen storten:
NL75INGB0009473145
Stichting tot Steun
Oude Postweg 7
7561 SH Deurningen

Niet alleen de Vriendenkring draagt bij; De boekenclub is ook al weer zeer actief en de oud papier medewerkers zijn voorzien van mondkapjes ook weer op maandag en dinsdagmorgen aan het werk!!
Ondanks Corona doen we wat we kunnen!!

De reactie op de vorige IetsTheater edities.

Dit is o.a. te meten a.h.v kliks van bezoekers op de vermelde YouTube filmpjes. We zijn tevreden:
Ans haar voorjaarsgroet: 32 hits, Nivon en Terschelling: 124 hits, Hulsbeekmolen: 85 hits, 10KM Wandelingen: 252 hits en Koor Waterstaat: 40 hits.

In de bijlage kunt u genieten van:

– Zomergroet  van Ans Surfer

– Mini-boekenbeurs in Coronaproof Centrum – laatste kans 

  woensdagmiddag

– Wandeling 2012 10KM Wandelgroep

– Twentepad wandeling deel 2 van Marianne Assink

– Sjoukje en Dagro

– Toons herinneringen aan de Hengelose periode: De Koekoek en 

   Geluidsoverlast (2 gedichten)

Met vriendelijke groet,

Bestuur Nivon Hengelo