nivon

IetsTheater Nivon Hengelo zesde editie

nivonIetsTheater Nivon Hengelo – echt voor iedereen

IetsTheater is een platform voor eigen werk (van leden en sympathisanten), vrij van rechten en Nivon betrokken. Iedereen moet meedoen. Anders word het Niets.
Het onderwerp doet er niet toe – gewoon ‘iets’. Als het maar geschikt is om digitaal te verspreiden. Dit bericht verschijnt op onregelmatige tijden. Marian en Luc tekenen voor de redactie. Bij haar kun je je ook aan- of afmelden voor deze email. Stuur je ‘Iets’ materiaal naar Luc: lucvanveen@planet.nl

Korte berichten staan direct in dit bericht. De overige berichten staan in de bijlage. Gewoon op de Nivon nieuwspagina op de buurman klikken.

Groeten Theater Directie

Nivon Hengelo en ons uitzicht met de deur op een kier.

Ons Nivoncentrum is vrijdag 13 maart op slot gegaan voor al onze openbare activiteiten en t/m 19 mei is dat zo gebleven. Ruim 10 weken van grote stilte in ons centrum. Gelukkig hebben vele groepen moderne technieken gebruikt om contact te houden en zo mogelijk de gang er in te houden. Nu de deur ook letterlijk open mag, per 1 juni, gaat het erom afspraken te maken over een optimaal en veilig gebruik van het centrum. En moeten de groepen nu gaan nadenken of en hoe ze de geboden ruimte gaan gebruiken voor hun activiteit binnen de beperkingen van het centrum: Regels Bestuur gebruik Nivoncentrum (zie hieronder),  en met in acht neming van de ‘Basisregels voor iedereen’ van 19 mei van de Rijksoverheid. De belangrijkste regels hierin zijn nog steeds het voorkomen van besmetting en de 1.5 meter onderlinge afstand.
Ook al ben je niet van plan alsnog een groepsactiviteit te starten in deze zomerperiode dan nog moet je aan het werk omdat de kans heel groot is dat ook na de zomerperiode de start van het nieuwe seizoen onder min of meer de huidige regels zal plaats vinden. Die zullen pas, denk ik, verdwijnen bij het beschikbaar komen van een anticorona vaccin.

Let op. Wat er ook maar bedacht wordt, het is ieders eigen beoordeling en verantwoordelijkheid om te beslissen of het voor hem of haar voldoende veilig is. Bij twijfel thuis blijven. Maar aan de andere kant: het weerzien van de anderen en samen aan de slag gaan is ook een inspirerend idee.

Regels Bestuur gebruik Nivoncentrum. 

 1. Het centrum wordt denkbeeldig opgedeeld in drie separate ruimtes: grote zaal met ingang via de nooddeur, de kleine zaal met ingang via de nooddeur en Leslokaal/Hal met ingang via de voordeur. Alleen de sleutelhouder (een persoon) mag gebruik maken van de voordeur (openen en direct sluiten en denk aan het alarm en desinfecteren van aanraak delen – tip van Jaap: bedien alarm met stift) en directe doorloop naar de ruimte voor het openen en sluiten van de nooddeur. Verder mag niemandbuiten de ruimte komen.
 2. De keuken en toiletten zijn buiten gebruik (dat nood wet breekt is ook hier geldig – alleen dan wel goed desinfecteren). Afleg jassen e.d. is in de eigen ruimte. Heeft iemand nog kapstokken over? Het lenen van tafels en stoelen uit andere ruimtes is niet toegestaan.
 3. De groep moet de middelen die ze gebruikt: tafels, stoelen, apparatuur, alarm maar ook deurkrukken en e.d. ontsmetten na afloop. In elke ruimte is vloeistof en doekjes aanwezig.
 4. Voordat een groep de ruimte mag gebruiken moet een plan worden voorgelegd aan het bestuur met de specifieke aanpak behorende bij de activiteit en inzicht geven hoe de ‘Basisregels 19 mei’ worden gerealiseerd. Het Bestuur moet de aanpak goedkeuren voordat er gestart kan worden.
 5. De groep maakt in principe gebruik van zijn eigen ruimte volgens de huidige planning. Het is mogelijk een andere ruimte en tijdstip te claimen. De ruimtecoördinator bekijkt de haalbaarheid.
 6. Informatie over grote zaal.
  De zaal is 11,5 bij 7,4 meter. Iedereen een eigen ruimte van 1,5 bij 1,5 meter (2,25 MM) levert een theoretisch maximale bezetting op van 37 personen. Rekening houdend met loopbanen wordt dat effectief max 30 personen in de zaal bij stoel gebruik. Er zijn 12 tafels: dit limiteert het aantal deelnemers bij tafelgebruik tot 12 personen.
 7. Informatie over kleine zaal. Theoretisch max is 22 personen bij alleen stoel gebruik. Rekening houdend met looppaden wordt dat effectief 16 personen . Bij tafel gebruik is dat 8 personen.
 8. Informatie Leslokaal.
  In het Leslokaal passen max. 8 tafels. Dit beperkt de ruimte tot max 8 personen. En opvullen vanaf kopeinde en verlaten vanaf deureinde.

 

Bovenstaande regels zijn naar alle kaderleden verstuurd. Zij overwegen of, hoe en wanneer ze een groep willen laten beginnen, maken hiervoor een plan en leggen dat ter goedkeuring voor aan het bestuur.

De reactie op de vorige IetsTheater edities.

Dit is o.a. te meten a.h.v kliks van bezoekers op de vermelde YouTube filmpjes. We zijn tevreden:
Nivon en Terschelling: 118 hits, Hulsbeekmolen: 84 hits, 10KM Wandelingen: 230 hits en Koor Waterstaat: 39 hits.

In de bijlage kunt u genieten van:

– Voorjaarsgroet van Ans Surfer

– Wekelijkse Mini-boekenbeurs in Coronaproof Centrum

– Wandeling 2016 deel B 10KM Wandelgroep

– Twentepad wandeling deel 1 van Marianne Assink

 “Uit de dikke duim” van Wim 

Rob Lehr zit nooit stil

– Sjoukje en Dagrokamp

– NivonTerschellingkampen, beeldverslag van Harry

– Toons gedicht : Superlatieven

Met vriendelijke groet,

Bestuur Nivon Hengelo