nivon

IetsTheater Nivon Hengelo vijfde editie bijlage

Actie Vriendenkring deel 2

De activiteiten van Nivon Hengelo zijn in 2020 grotendeels gestopt. Maar een aantal leden ontplooit leuke initiatieven. Barbara bijvoorbeeld, onderhoudt de contacten met haar Tai Chi groep! Ze maakt filmpjes, waardoor de leden van de Tai Chi thuis kunnen blijven oefenen.
Ze is ook bij iedereen langs geweest om te zien hoe het iedereen vergaat en heeft tevens de aandacht gevestigd op de ” Actie Vriendenkring “. Iedereen begrijpt de lastige financiële situatie in 2020. Zo heeft Barbara ruim € 100 van de tussenstand eind April, te weten € 390, van de deelnemers bijeengebracht. Een heel goede actie!!
Ook alle andere gulle gevers willen we hartelijk bedanken. Maar we gaan door! Ieder bedrag, € 5 of € 10 of meer, helpt enorm! Het Nivon rekent op u!

Wie nog wil bijdragen:

NL75 INGB 0009 4731 45
Stichting tot steun
Oude Postweg 7
7561 SH Deurningen

Namens Nivon afdeling Hengelo, Chris Molenveld, penningmeester

Nog meer wandelen vanuit je stoel!!

De 10 kilometer-wandelaars zijn al jaren op pad. Met auto’s rijden ze iedere week gezamenlijk naar een vertrekpunt. Iemand van de groep heeft een route uitgezet door het mooie Twentse land. Wil je vanuit je luie stoel mee wandelen of nog eens terug kijken naar je medewandelaars van toen? Annemiek Hozemans en Peter Benjamins maakten mooie films. Klik op bijgaande links en ga er rustig voor zitten:
Wandeling Stepelo 2014, 10KM Wandelgroep klik hier.

Wandeling 2016 deel A, 10KM Wandelgroep klik hier

Prei:

Voorjaar
Lig op de bank
er valt iets op de deurmat
de zaad catalogus van
Garant
ik moet weer aan de slag
ben oorlogskind
dag na dag
hongersnood
stamppot
regeringsbrood
kool, nog eens kool
Prei.
Najaar:
`Ik maak een prei schotel` zegt ze
`kom eens van de bank`
( ik zie de bui (letterlijk – figuurlijk}
al hangen.
`Wil jij 2 mooie preien halen`
op de tuin`
Oké zeg ik,
en zie de bui arriveren.
moet kunnen denk ik
snel op de fiets, misschien
redelijk droog over
2 mooie preien
uit de grond gerukt
terug naar huis
drijfnat.
`is toch je hobby`
zegt ze.
Dan in de supermarkt
zie nog
uit mijn ooghoek:
Reclame:
voor jouw vent
2 mooie preien
voor slechts
58 euro cent.

Toon.

Toon en Emy Kolenberg waren lang lid van Nivon Hengelo en wandelden vrijdags lekker mee. Een aantal jaren geleden verhuisden ze naar het westen om dichter bij de kinderen te zijn. We vinden het mooi dat Toon zijn gedichten met ons deelt.

nivonNivon Historie – Een nieuwe website een oud geluid

Vanaf 1 mei – wij vinden dat een mooie datum – gaat de website Nivon Historie van start.
Er is hard gewerkt om er eenmooie, toegankelijke en informatieve site van te maken.
De nieuwe website is een van de werkzaamheden van de werkgroep Nivon Historie. Die houdt zich bezig met het archief van het Nivon.
De afgelopen jaren is door de leden stapels papier
uitgezocht. Niet verwonderlijk dus dat te vinden is wat er zoal is geordend en waar dat archiefmateriaal allemaal is in te zien.
Natuurlijk zijn er ook artikelen te vinden die gaan over de rijke geschiedenis van
het Nivon en het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (IvAO), tot 1960 de naam van onze vereniging. Het is een website die nooit af is, want regelmatig wordt nieuwe informatie toegevoegd en verschijnen er nieuwe artikelen. Ook het beeldmateriaal wordt niet vergeten en je kan er naar het Natuurvriendenlied luisteren.
Neem dus vanaf nu regelmatig een kijkje op www.historie.nivon.nl: Klik hier.