boeken

De beste Fryske Ferhalen Riens Gratema en velen (verkocht)

BOEKEN NIVON HENGELO – te koopboekenboeken

18 boeken in het Friesboeken

Imke Klaver:          Oantinkens fan in fryske lânarbeider

Klaas de Jong         De Blomkoalkening

Rink van der Velde It is myn sizzen net

De beste fryske ferhalen

De  nacht van belse madam

D.H. Kiestra           De froulju van de fetweider

Hylkje Goïnga        Thús is de maggi op en oare ferhalen

In superman fersûpt net en oare ferhalen

Riek Landman        De bolleman brieven

Anne koopmans     Fryslân boppe

Ype Poortinga        Och myn leave jonge

Ik ha’t ris hân

Duveldei op Grienlan

Rients Gratema      Fryslân is in hierhûs

Froukje Annema    Mei in fleurich sin

Maleur yn Maaie

Paulus Akkerman   De beste fryske ferhalen

H.J.Kleefstra          De bisteboel fan hoatse

 

Heeft u interesse in een Fries boek?

Neem dan contact op met:

Loes van IJperen: tel: 0742428421, email: loesvanijperen@hotmail.com

per stuk € 1.00,  per 6: € 5.00, gehele kavel € 10.00, excl. verzendkosten

Vergeet niet ook een blik op de andere mooie titels in onze Webwinkel te werpen. Klik hier.

Wat is Boeken Nivon Hengelo?

Boeken Nivon Hengelo is een enthousiaste groep vrijwilligers en vooral boekenliefhebbers, die zich inspant om tweedehands boeken en platen een waardig nieuw leven te geven.

Deze groep doet dat door boeken die afgedankt worden te verzamelen, te sorteren en vervolgens aan te bieden aan andere liefhebbers. Een prettige bijkomstigheid is dat het financiële resultaat  ten goede komt van Nivon Hengelo. Nivon Hengelo is een lokale afdeling van Nivon Natuurvrienden Nederland.

Het is ongelooflijk hoeveel boeken er in Nederland dagelijks worden afgedankt. Boeken die zonder opvang regelrecht naar de papierdump zouden zijn gegaan om hun leven als oud papier te eindigen. Terwijl er voor vele boeken wel degelijk belangstelling is. Het is nu de kunst voor Boeken Nivon Hengelo (hierna Boekengroep genoemd) om die boeken uit de stroom te vissen en in de etalage te zetten. En omdat Nivon Hengelo een 100 procent vrijwilligers organisatie is kan dat voor prijzen die voor niemand een bezwaar hoeven te zijn.

De Boekengroep heeft een eigen webpagina: Boekengroep Nivon Hengelo, waarop het complete arsenaal van activiteiten te lezen is. Klik hier. 

Wat is Nivon Hengelo?

Nivon Hengelo is een organisatie met 600 leden die samen meer dan dertig verschillende activiteiten ondernemen. We zijn altijd in voor nieuwe ideeën of activiteiten en maken daar graag ruimte voor. Een honderdtal vrijwilligers tekent voor de totale organisatie, waardoor de kosten zo laag mogelijk zijn. Daarom is deelname voor iedereen en elke beurs mogelijk.

Nivon Hengelo heeft een eigen website waarop het complete programma te lezen is. Klik hier.

Voor meer informatie over Nivon Nederland, klik hier.