Boeken Online was een Webwinkel met een overzicht van alle tweedehands aanbiedingen door Nivon Hengelo. Wij hebben helaas moeten besluiten deze service te beeindigen.

(let op: verkocht = dit exemplaar is inmiddels verkocht.

Het is heel goed mogelijk dat er andere beschikbaar komen)

boeken
boeken
boeken

Moderne devoten in monnikspij (Verkocht)

Fraaie gebonden uitgave

John Irving Tot ik jou vind (Verkocht)

Mooie gebonden uitgave
boeken
boeken
boeken
Nivon logo Hengelo

Boekengroep Nivon Hengelo

De verkoop van tweedehands boeken is een belangrijke inkomstenbron.

Boeken Online is een webwinkel-activiteit van de Nivon Boekengroep, een enthousiaste groep vrijwilligers en vooral liefhebbers, die zich inspant om tweedehands boeken een nieuw leven te geven.

Deze groep doet dat door boeken die afgedankt worden te verzamelen, te sorteren en vervolgens aan te bieden aan andere liefhebbers. Naast de Boeken Online onderneemt de groep activiteiten als verkoop via de inpandige boekenkast, markten en beurzen. Helaas boeken die niet voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen worden als ‘oud papier’ verkocht.

Voor een blik op alle activiteiten van de groep, klik hier.

Het is ongelooflijk hoeveel boeken er dagelijks worden afgedankt.

Boeken die zonder opvang regelrecht naar de oud papierdump zouden zijn gaan om hun leven daar te eindigen. Terwijl er voor veel boeken wel degelijk andere belangstellenden zijn. Het is de taak van de boekengroep  om die boeken uit de stroom te vissen en in de etalage te zetten. Omdat Nivon Hengelo een 100 procent vrijwilligers organisatie is kan dat voor prijzen die voor niemand een bezwaar hoeven te zijn. Het financiële resultaat komt ten goede van Nivon Hengelo.

Wat is Nivon Hengelo?

Nivon Hengelo is een organisatie met 600 leden die samen meer dan dertig verschillende activiteiten ondernemen. We zijn altijd in voor nieuwe ideeën of activiteiten en maken daar graag ruimte voor. Een honderdtal vrijwilligers tekent voor de totale organisatie, waardoor de kosten zo laag mogelijk zijn. Daarom is deelname voor iedereen en elke beurs mogelijk.

Nivon Hengelo heeft een eigen website waarop het complete programma te lezen is. Klik hier.